Finská sauna

v Golf Club Mstětice

Finská sauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 85–95 °C při velmi nízké relativní vlhkosti 15–20 %. Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin obsažených v potu.

Pokyny pro návštěvníky sauny:

 1. Dodržujte Návštěvní řád sauny, který je k dispozici u obsluhy, nebo na webových stránkách provozovatele www.golfmstetice.cz.
 2. Vstupujte do sauny pouze pokud jste zdraví, nepociťuje známky infekčního onemocnění a Váš zdravotní stav pobyt v sauně umožňuje. Mezi kontraindikace saunování patří např. vysoký krevní tlak, obecně onemocnění srdce a plic, epilepsie, záněty žil atd.
 3. V prostorách sauny se pohybujte bosi, nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.
 4. Před vstupem do sauny se řádně umyjte mýdlem a osprchujte.
 5. Do sauny vstupujte vždy osušení. Osušku a prostěradlo má každý k dispozici zdarma.
 6. Při prohřívání můžete sedět nebo ležet bez oděvu na ručníku, nebo na prostěradle.
 7. Chovejte se tiše a nerušte ostatní návštěvníky.
 8. Po prohřátí se osprchujte.
 9. Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém ochlazení doporučujeme odpočívat.
 10. Po posledním cyklu saunování a před odchodem z prostor wellness (doporučeny jsou maximálně 3 cykly) doporučujeme odpočívat alespoň 20 minut.
 11. Použité prádlo vhoďte do košů k tomu určených.
 12. V případě závady sauny nebo potřeby pomoci volejte obsluhu recepce +420 725 936 135.