Mistrovství GCM ve hře na jamky pro rok 2024

v Golf Club Mstětice

Mistrovství GCM ve hře na jamky pro rok 2024

Ředitel turnaje: Jaroslav Kuracina

Soutěžní výbor: Jaroslav Kuracina, Petra Blažíková, Markéta Zavadilová, Lukáš Hrouda

Kategorie: muži a ženy

Minimální počet přihlášených: 8 hráčů v každé kategorii

Ceny: Titul mistra a mistryně klubu ve hře na jamky pro rok 2024, pohár pro vítěze.

Odpaliště: muži žlutá, ženy červená. Děti do 12let červená.

Poplatky: bez poplatku

Uzávěrka přihlášek: Hráči se mohou přihlásit nejpozději do 14.5.2024 na recepci klubu, nebo na emailové adrese recepce@golfmstetice.cz. Každý hráč uvede jméno, aktuální HCP, kontaktní email a číslo mobilního telefonu.

Řešení sporů: V případě, že nedojde mezi hráči k dohodě, má rozhodující slovo soutěžní výbor.

Vyhlášení výsledků a předání cen: Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na finále Myšáka. Vyhlášeni budou mistr a mistryně klubu GCMS v jamkové hře 2024.

Termíny jednotlivých kol

Kolo Termíny MUŽI Termíny ŽENY
I. kolo do 9.6.2024 do 9.6.2024
II. kolo do 30.6.2024 do 30.6.2024
III. kolo do 21.7.2024 do 18.8.2024
IV. kolo do 18.8.2024 do 3.10.2024
V. kolo do 15.9.2024
VI. kolo do 3.10.2024

V případě, že se přihlásí hráčů méně, bude počet kol upraven soutěžním výborem podle počtu hráčů.

Účastníci: Hráči, kteří se přihlásí do 14.5. 2024 na výzvu zveřejněnou na internetových stránkách klubu, nebo zaslanou emailem, budou nasazeni podle svých aktuálních hendikepů do hracího schématu. Nasazení jednotlivých hráčů bude rozesláno elektronicky a uveřejněno do 16.5.2024 na nástěnce klubu.

Pravidla: Hraje se bez vyrovnání hendikepů, vyřazovacím způsobem, na jednu porážku.

Zápas vyhrává ten hráč, který vyhrál více jamek, než zbývá dohrát do konce utkání. (Např. hráč A vede po 15 jamce 4:0, čili utkání končí vítězstvím hráče A v poměru 4/3).

V případě nerozhodného výsledku po dohrání soutěžního kola se pokračuje systémem „rychlá smrt“ od odpaliště č.1.

Termíny jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně, kdykoliv v průběhu trvání kola. Odpovědnost kontaktovat soupeře v pavouku má vždy hráč, který je uveden na spodním řádku pavouku. Pokud se hráči na termínu nedohodnou, je konečným termínem poslední neděle před koncem kola ve 14,00 hod. Kontakty na jednotlivé hráče budou k dispozici v recepci klubu. Žádáme hráče, aby odehrání kola nenechávali na poslední chvíli – termíny jednotlivých kol jsou pro všechny závazné a není možné je prodlužovat. Kontakty na hráče jsou k dispozici v recepci klubu.

Zrušení domluveného termínu zápasu je možné 12hodin před, pokud se hráči nedomluví jinak.

Pokud se některý hráč nedostaví ve sjednaném termínu k utkání, prohrává zápas.

Přítomný hráč si nechá potvrdit prázdnou skóre kartu potvrzující jeho přítomnost v daný čas a den v recepci klubu. Pokud se nedostaví žádný z hráčů, budou oba diskvalifikováni. Utkání je možné sehrát v dřívějších termínech.

Vítěz utkání je povinen odevzdat vyplněnou, podepsanou skóre kartu v recepci klubu a vyznačit výsledek utkání na schématu na nástěnce. Na skóre kartě musí být vyznačen výsledek zlomkem – počet jamek, o které hráč vedl // počet jamek, které zbývalo dohrát.

Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště.

Nehraje se na úpravu HCP. Je povoleno používání elektrických měřících přístrojů. Doprava(buggy) není povolena. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny, nebo doplnění těchto propozic.

Žádáme všechny hráče, aby dle oddílu I pravidel golfu dodržovali etiketu, což zahrnuje chování na hřišti, bezpečnost, ohled na ostatní hráče a rychlost hry. V případě závažného porušení etikety může soutěžní výbor podle Pravidla 20.2b hráče diskvalifikovat.

Informace: Seznam přihlášených, hrací schéma a propozice soutěže dostanou všichni účastníci elektronicky. Na nástěnce klubu bude umístěno aktuální schéma.

Ve Mstěticích dne 22.4.2024

Zpracovala: Markéta Zavadilová