Mistrovství GCM ve hře na jamky pro rok 2020

v Golf Club Mstětice

Mistrovství GCM ve hře na jamky pro rok 2020

Propozice

Ředitel turnaje: Libor Vrba

Soutěžní výbor: Jaroslav Kuracina, Petra Blažíková, Markéta Zavadilová, Lukáš Hrouda

Kategorie: muži a ženy

Minimální počet přihlášených: 8 hráčů v každé kategorii

Ceny: Titul mistra a mistryně klubu ve hře na jamky pro rok 2020, pohár pro vítěze.

Odpaliště: muži žlutá, ženy červená.

Poplatky: bez poplatku

Uzávěrka přihlášek: Hráči se mohou přihlásit nejpozději do 30.4.2020 na recepci klubu, nebo na emailové adrese recepce@golfmstetice.cz. Každý hráč uvede jméno, aktuální HCP, kontaktní email a číslo mobilního telefonu.

Řešení sporů: V případě, že nedojde mezi hráči k dohodě, má rozhodující slovo soutěžní výbor.

Vyhlášení výsledků a předání cen: Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na finále Myšáka 2020 dne 10. října 2020. Vyhlášeni budou mistr a mistryně klubu GCMS v jamkové hře 2020.

Termíny jednotlivých kol

Kolo Termíny MUŽI Termíny ŽENY
I. kolo do 24.5.2020 do 24.5.2020
II. kolo do 21.6.2020 do 21.6.2020
III. kolo do 12.7.2020 do 2.8.2020
IV. kolo do 2.8.2020 do 6.9.2020
V. kolo do 6.9.2020
VI. kolo do 4.10.2020

V případě, že se přihlásí hráčů méně, bude počet kol upraven soutěžním výborem podle počtu hráčů.

Účastníci: Hráči, kteří se přihlásí do 30.4. 2020 na výzvu zveřejněnou na internetových stránkách klubu, nebo zaslanou emailem, budou nasazeni podle svých aktuálních hendikepů do hracího schématu.  Nasazení jednotlivých hráčů bude uveřejněno do 3.5.2020.

Pravidla: Hraje se bez vyrovnání hendikepů, vyřazovacím způsobem, na jednu porážku.

Zápas vyhrává ten hráč, který vyhrál více jamek, než zbývá dohrát do konce utkání. (Např. hráč A vede po 15 jamce 4:0, čili utkání končí vítězstvím hráče A v poměru 4/3).

V případě nerozhodného výsledku po dohrání soutěžního kola se pokračuje systémem „rychlá smrt“ od odpaliště č.1.

Termíny jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně, kdykoliv v průběhu trvání kola. Odpovědnost kontaktovat soupeře v pavouku má vždy hráč, který je uveden na spodním řádku pavouku. Pokud se hráči na termínu nedohodnou, je konečným termínem poslední neděle před koncem kola ve 14,00 hod. Kontakty na jednotlivé hráče budou k dispozici v recepci klubu. Žádáme hráče, aby odehrání kola nenechávali na poslední chvíli – termíny jednotlivých kol jsou pro všechny závazné a není možné je prodlužovat. Kontakty na hráče jsou k dispozici v recepci klubu.

Pokud se některý hráč nedostaví ve sjednaném termínu k utkání, prohrává zápas.

Přítomný hráč si nechá potvrdit prázdnou skóre kartu potvrzující jeho přítomnost v daný čas a den v recepci klubu. Pokud se nedostaví žádný z hráčů, budou oba diskvalifikováni. Utkání je možné sehrát v dřívějších termínech.

Vítěz   utkání je povinen odevzdat vyplněnou, podepsanou skóre kartu v recepci klubu a vyznačit výsledek utkání na  schématu  na nástěnce. Na skóre kartě musí být vyznačen výsledek zlomkem – počet jamek, o které hráč vedl // počet jamek, které zbývalo dohrát.

Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště.

Nehraje se na úpravu HCP. Je povoleno používání elektrických měřících přístrojů. Doprava(buggy) není povolena. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny, nebo doplnění těchto propozic.

Žádáme všechny hráče, aby dle oddílu I pravidel golfu dodržovali etiketu, což zahrnuje chování na hřišti, bezpečnost, ohled na ostatní hráče a rychlost hry. V případě závažného porušení etikety může soutěžní výbor podle Pravidla 20.2b hráče diskvalifikovat.

Informace: Seznam přihlášených, hrací schéma a propozice soutěže dostanou všichni účastníci elektronicky.  Na nástěnce klubu bude umístěno aktuální schéma.

V Praze dne 1.5.2020

Zpracovala: Markéta Zavadilová