Místní pravidla

v Golf Club Mstětice

Hranice hřiště. Hranice hřiště na jeho vnějším obvodu je definována bílými kolíky; jednostranný vnitřní aut je definován bílými kolíky na levé hranici jamky č. 3. Při hře na jiných jamkách tyto bílé kolíky mají status nepohyblivé závady.

Trestné oblasti. Jsou značeny červenými a žlutými kolíky.

Trestné oblasti se zákazem hry jsou definovány červenými kolíky s černým pruhem nebo žlutými kolíky s černým pruhem. Do takto označených oblastí platí zákaz vstupu a hry z nich. Porušení zákazu může být důvodem k vyloučení ze hry nebo diskvalifikaci v turnaji. Jestliže je míč v trestné oblasti se zákazem hry identifikován či je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, je v této oblasti, hráč musí s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 17.1d. Pozn.: Jestliže hráčův míč leží mimo trestnou oblast se zákazem hry, přičemž trestná oblast se zákazem hry hráči překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, hráč musí využít úlevu podle Pravidla 16.1f(2).

Pohyblivé závady. Všechny umělé objekty podle definic pravidel golfu, vyjma kolíků označujících vnitřní aut – ty jsou na všech jamkách vyjma jamky č. 3 považovány za nepohyblivé závady.

Nepohyblivé závady. Všechny umělé objekty podle definice pravidel golfu, mj.

  • sloupy elektrického vedení
  • mladé stromky s opěrným kůlem nebo s modrou stuhou nebo s modrým kolíkem
  • palisády lemující odpaliště jamek č. 2, 4, 6, 8
  • palisády lemující jamkoviště jamek č. 8 a 12
  • pražec v bunkeru na jamce č. 18

 Pozor: Jestliže jsou palisády (dřevěné, kamenné) uvnitř trestných oblastí, jsou nedílná součást hřiště (není od nich možná úleva).

Pozor: Cesty na hřišti, které jsou jen vyježděné, popř. zapískované a které nejsou značeny, jsou nedílná součást hřiště (tj. nelze uplatnit beztrestnou  úlevu). Příklad: cesta vpravo na jamce č. 10.

Drop zóna.Jako doplňková možnost úlevy pro míč v trestné oblasti při hře na jamce č. 13 je zřízena drop zóna. Drop zónou se rozumí červené odpaliště na této jamce, jak je definováno Pravidly golfu. Míč s jednou trestnou ránou musí být spuštěn a odehrán z této drop zóny.

Povinnost opakovat ránu. Při zasažení drátů a sloupů elektrického vedení se rána ruší a hráč musí ránu beztrestně opakovat podle Pravidla 14.6 (z původního místa).

Časové limity hry. Pro odehrání devíti jamek – 2 hod. 20 min., pro odehrání 18 jamek – 4 hod. 40 min.

Vstup na hřiště je povolen hráčům s HCP nebo v doprovodu akreditovaného profesionála. Upozorňujeme hráče na zákaz vstupu s golfovým vozíkem do všech prostorů mezi jamkovišti a bankry nebo jamkovišti a trestnými oblastmi, jakož i na plochu odpališť. Porušení tohoto zákazu může být důvodem k vyloučení ze hry nebo diskvalifikaci v turnaji. Všichni hráči jsou povinni dodržovat pokyny maršálů a dalších pracovníků areálu.

Z důvodu poničení hřiště platí přísný zákaz používání golfových motorek a zákaz vjezdu na segway.