Hranice hřiště Vnější obvod hřiště – bílé kolíky Vodní překážky a podélné vodní překážky Jamka č. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 Pohyblivé závady Kameny v bunkerech větší než 1 cm Všechny druhy kolíků podle pravidel golfu Nepohyblivé závady Sloupy elektrického vedení Všechny terminály a objekty zavlažovacího zařízení Uměle vytvořené cesty procházející hřištěm Stromky podepřené kolíkem Stromky označené a neoznačené do výšky 2 m Lavičky, odpadkové koše a informační cedule Palisády lemující odpaliště č. 2, 4, 6, 8 Palisády lemující greeny č. 8 a 12 Drop zóna na jamce č. 13 – červené odpaliště Biozóna – červené kolíky se zeleným pruhem V označené oblasti platí zákaz hry a vstupu Jestliže je míč nalezen v CHB, která byla prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v takové CHB, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1 Je přísně zakázáno přejíždět tyto plochy vozíkem Řešení najdete v PRAVIDLECH GOLFU 2012-2015 na str. 123 Povinnost opakovat ránu Při zasažení elektrického vedení nebo sloupu elektrického vedení musí hráč ihned beztrestně opakovat ránu Časové limity Pro 9 jamek – 2 hod. 20 min. Pro 18 jamek – 4 hod. 40 min. Vstup na hřiště je povolen pro hráče s HCP, případně doprovodu akreditovaného profesionála Upozorňujeme všechny hráče na zákaz vstupu s golfovým vozíkem do prostoru mezi greenem a greenovou překážkou (bunker, voda) a na plochu odpališť. Porušení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení ze hry nebo k diskvalifikaci v turnaji.