Součástí služeb, které nabízíme v golfového resortu Mstětice je také golfová akademie, jejímž cílem a posláním je výuka golfu jak pro zájemce z řad veřejnosti, kteří mohou využívat individuální nebo skupinové výuky, tak pro děti a juniory organizované ve všech výkonnostních a věkových kategoriích. Profesionální trenéři a cvičitelé jsou pro hráče k dispozici každý den v době provozu mstětického areálu, v zimních měsících zajišťujeme výuku v indoorových halách.  V průběhu sezony připravujeme pro naše klienty také tuzemská i zahraniční soustředění s intenzivní golfovou výukou, která jsou ideálním prostředkem jak pro zdokonalení herních dovedností, tak pro úplné začátečníky, kteří by se rádi s golfem seznámili. Těm můžeme pro jejich golfové začátky půjčit i základní golfové vybavení. Jaké jsou pro výuku stanovené podmínky a jaká jsou omezení?
  • Věková hranice není pro klienty stanovena
  • Klienti musí při výuce dodržovat základní dress code a přizpůsobit své oblečení požadavkům golfové etikety
  • Klienti musí v době výuky dodržovat základní etický kodex chování, který je pro golfové resorty stanoven
Jaké formy výuky naše akademie nabízí? pro zákazníky z řad široké veřejnosti: 1.1.   individuální tréninky začátečníků 1.2.   individuální tréninky pokročilých hráčů bez omezení HCP 1.3.   skupinové tréninky jednotlivých herních dovedností pro začátečníky i pokročilé 1.4.  výuka cource managementu na hřišti 1.5.   tréninková hra s trenéry a cvičiteli na hřišti 1.6.  výuka golfových pravidel pro členy golfové akademie: 2.1. skupinovou výuku ve všech věkových kategoriích 2.2. golfová soustředění v tuzemsku i zahraničí 2.3. společné výjezdy na turnaje organizované Českou golfovou federací 2.4. rehabilitační a rekondiční cvičení další nestandardní formy výuky: 3.1. jednorázové i pravidelné firemní golfové akademie pro pracovníky nebo klienty společností 3.2. Golfová výuka jako součást tělesné výchovy (součást výuky pro žáky mateřských, základních a středních škol)